TOLES HIGHER jest poziomem skierowanym do osób, które opanowały już podstawy terminologii języka angielskiego prawniczego i których general English jest na poziomie co najmniej upper-intermediate, FCE lub wyżej (B2-C1).

Egzamin składa się z dwóch części:

  • Paper 1 Reading and Writing – 90 minut
  • Paper 2 Listening – 30 minut

Paper 1 sprawdza znajomość słownictwa z ponad 10 dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Foundation). Egzamin sprawdza znajomość wyrażeń przyimkowych, kolokacji prawniczych, umiejętność przepisania fragmentów listu w stylu formalnym, umiejętność zdefiniowania kluczowych słów z umowy językiem prostym oraz uzupełnienie tekstu z lukami.

Paper 2 to 3 ćwiczenia do wysłuchania typu dyktando, „prawda czy fałsz” i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dialogu.

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa 2 semestry (60 godzin lekcyjnych w ramach 30 cotygodniowych spotkań po 90 min.).

Na egzamin należy zapisać się co najmniej 4 tygodnie przed terminem sesji poprzez wniesienie opłaty egzaminacyjnej w sekretariacie Legal English Centre.

Przed każdą sesją kandydaci mogą wziąć udział w spotkaniach powtórzeniowych (4 godz. lekcyjnych w trybie 2 spotkań raz w tygodniu).

Koszt egzaminu Toles Higher to 670zł.

www.toleslegal.com