Nowy TOLES Advanced Online 2022

Informacja dla zainteresowanych egzaminami TOLES
Od stycznia 2022 roku egzaminy na wszystkich poziomach będą oferowane online.
W związku z tym ulegnie zmianie format egzaminu.


Ceny za egzaminy w 2022

– sesja w Centrum Legal English Centre w Poznaniu:
Foundation – 800zł
Higher – 870zł
Advanced – 970zł

sesja w Centrum – kandydat zdaje egzamin w terminie sesji w Centrum Egzaminacyjnym w Poznaniu, na własnym laptopie. Ceny za egzaminy pod egidą Centrum mogą ulec zmianie w zależności od kursu funta.

– sesja indywidualna**
Foundation – £210
Higher – £235
Advanced – £275

**sesja indywidualna – płatność bezpośrednio do Global Legal English (GLE), logowanie na egzamin samodzielnie przez kandydata na platformie GLE, w terminach wyznaczonych przez GLE

Legal English Centre w Poznaniu nie pośredniczy w sesji indywidualnej.


Oto daty sesji w 2022:
27 stycznia 2022
24 marca 2022
26 maja 2022
30 czerwca 2022
25 sierpnia 2022
24 listopada 2022

TOLES Advanced

 • egzamin skierowany jest do osób na średnio-zaawansowanym i zaawansowanym poziomie znajomości angielskiego prawniczego
 • czas trwania 120 minut
 • Część Pierwsza (Part One) składa się z 6 sekcji i skupia na użyciu terminologii prawniczej
 • Część Druga (Part Two) składa się z 6 sekcji sprawdzających zrozumienie i poprawność językową klauzul umownych
 • w sumie można zdobyć 140 punktów
 • certyfikat przedstawia wynik w formie liczby procentowej
 • egzamin testuje znajomość kolokacji prawniczych i gramatyczną poprawność
 • wymagana jest umiejętność redagowania umów
 • testowana jest wiedza i zrozumienie zasad stylu nowoczesnego pisania (plain English) oraz stylu formalnego i nieformalnego w pracy
 • nie jest wymagana rozległa wiedza prawa brytyjskiego czy amerykańskiego
 • kandydaci powinni się wykazać znajomością zagadnień gospodarczych i aktualnymi wydarzeniami w świecie prawniczym na arenie międzynarodowej

Terminologia z następujących zagadnień pojawia się na egzaminie:

 • umowy w obrocie gospodarczym
 • bankowość
 • prawo handlowe
 • upadłość i niewypłacalność
 • prawo pracy i związane z nim umowy
 • procedura cywilna
 • prawo umów
 • delikty
 • prawo własności intelektualnej
 • terminologia związana z nieruchomościami
 • umowy ustne
 • podstawowe słownictwo systemu common law
 • umiejętność pisania tekstów biznesowych

Rodzaje ćwiczeń egzaminacyjnych >>

Przykład całego testu znajduje się na www
TOLES Online Exam Demonstration: Advanced