Nowy TOLES Foundation Online 2022

Informacja dla zainteresowanych egzaminami TOLES
Od stycznia 2022 roku egzaminy na wszystkich poziomach będą oferowane online.
W związku z tym ulegnie zmianie format egzaminu.


Ceny za egzaminy w 2022

– sesja w Centrum Legal English Centre w Poznaniu:
Foundation – 800zł
Higher – 870zł
Advanced – 970zł

sesja w Centrum – kandydat zdaje egzamin w terminie sesji w Centrum Egzaminacyjnym w Poznaniu, na własnym laptopie. Ceny za egzaminy pod egidą Centrum mogą ulec zmianie w zależności od kursu funta.

– sesja indywidualna**
Foundation – £210
Higher – £235
Advanced – £275

**sesja indywidualna – płatność bezpośrednio do Global Legal English (GLE), logowanie na egzamin samodzielnie przez kandydata na platformie GLE, w terminach wyznaczonych przez GLE

Legal English Centre w Poznaniu nie pośredniczy w sesji indywidualnej.


Oto daty sesji w 2022:
27 stycznia 2022
24 marca 2022
26 maja 2022
30 czerwca 2022
25 sierpnia 2022
24 listopada 2022

TOLES Foundation

 • skierowany do studentów oraz kandydatów ze znajomością angielskiego prawniczego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym
 • czas egzaminu 90 minut
 • egzamin sprawdza znajomość terminologii prawniczej
 • testuje podstawowe zagadnienia angielskiej gramatyki
 • maksymalna liczba punktów do uzyskania 100
 • egzamin składa się z 10 sekcji
 • nie jest wymagana wiedza brytyjskiego czy amerykańskiego prawa

Terminologia występująca w tekstach może dotyczyć:

 • język negocjacji
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • bankowość
 • prawo handlowe
 • inne formy prowadzenia działalności
 • upadłość i niewypłacalność
 • prawo pracy i związane z nim umowy
 • spory sądowe i procedura
 • podstawy prawa umów
 • delikty
 • prawo własności intelektualnej
 • terminologia związana z nieruchomościami
 • umowy ustne
 • wstęp do systemu common law

Rodzaje ćwiczeń egzaminacyjnych
Przykład całego testu: TOLES Online Exam Demonstration: Foundation